BBC má nového šéfa, Tim Davieho. Ten plánuje velké změny. Musí zajistit, aby se vrátila důvěra veřejnosti v neutralitu zpravodajství  stanice, srovnat už tak problematický rozpočet v nelehké době nastupující krize a přizpůsobit mediální služby nové, moderní době. 

Postu se ujal od 1. zárí a ve své zahajovací řeči rovnou varoval, že 900 pracovníků stanice napříč zeměmi Spojeného království přijde o místo. Také všechny ujistil, že není přítel ´předplatného´, tedy dobrovolného televizního poplatku s tím, že jen ten, kdo bude chtít, bude si členství BBC předplácet (jako je tomu například u Netflixu, Amazonu Prime, HBO go, atd.) – a to proto, že jak řekl: „Takto by BBC sloužilo pouze menšině, nikoliv většině.“ Jeho hlavním úkolem ovšem je

jednak minimálně vyrovnat rozpočet a jít s dobou, kdy se od zpravodajství a aktuální publicistiky BBC odklánějí nejen jeho kritici většinou z řad dospělých či lidí v důchodovém věku kvůli pocitu ohledně případné podjatosti – ti přecházejí většinou ke Sky news (tato stanice měla například větší sledovanost během vyhlašování volebních výsledků předvánočních mimořádných voleb), ale také teenagerů či mladých lidí, kteří se zase pro změnu odklánějí od tradiční pevné programové skladby ke svobodné volbě sledování toho ´co chci a kdy chci´ na internetu (již zmíněný Netflix, Amazon Prime, HBO go, Youtube či soc. sítě).

Tim Davie byl dosud šéfem úspěšné komerční části BBC, BBC Studios (dříve BBC Wordwide), která prodává filmy, pořady, stará se o značku a monetarizaci nehmotného majetku BBC – a doposud také ´vydělávalo´ na své dvojče – tedy z finančního hlediska ztrátové zpravodajství a aktuální publicistiku. Jejich účty by totiž zdaleka nedokázaly pokrýt příjmy z koncesionářských poplatků (TV licence). Je již dlouho jasné, že poplatky by se měly zvedat, ale zároveň britská veřejnost ve své většině toto odmítá, naopak přestávala zpravodajství a aktuální publicistiku sledovat a obviňovala BBC z podjatosti. 

Britové už nechtějí platit televizní poplatky. Starší lidé si stěžují na podjatost zpravodajství, mladší zase utíkají k Netflixu a internetu obecně

Například: Brexitáři (lidé, kteří si přáli Brexit) – a to z pravého i levého politického spektra – vinili BBC, že je ´probruselská´, řada Labouristů (především z neomarxistického křídla kolem bývalého vůdce Jerremyho Corbyna) zase BBC vinila z podjatosti proti nim a ´nadržování´ Konzervativcům. Na OXCOM – tedy úřad, který reguluje mj. i média – pak docházela řada stížností, které se musely řešit.

Lidé se tedy také proto začali už před časem od BBC odklánět a hledat způsoby, jak uniknout platbě TV poplatku. Zatím se lze jeho neplacení vyhnout pouze, když doloží, že si platí Netflix či Amazon Prime. Britský premiér Boris Johnson už před volbami sliboval, že se bude řešit nový model financování BBC (ta má tento stávající poplatek a model financování zajištěn do roku 2022 a do roku 2027 ´akreditaci od Royal Charters´.). Současný poplatek je 154,50 liber za rok, platí se TV a Radio a online platforma v jednom, ne zvlášt jako v CR, pokuta za nezaplacení je 1000 liber. Narozdíl od Česka, kde jsou výjimky v podobě žádného poplatku pro hluché, hluchoněmé či slepé, tak v Británii musejí platit i tito, byť sníženou část. V současné době eviduje za minulý fin. rok BBC 129 446 ´neplatičů´. Obecně z toho počítá, že by tak přišla o 200 milionů liber ročně. Ovšem pokud by se vše ´zdobrovolnilo´, dost pravděpodobně by přišla o víc. Zatím je nuceno platit TV licenci (a vloni platilo) necelých 26 milionů domácností za TV licenci (25 752 560 přesně). Přineslo to příjmy kolem 3.6 bilionu liber. Příjem z poplatků dělá ročně pro BBC kolem 75%, zbytek dorovnává příjem z reklam a především z pronájmu a servisu BBC studios komerčním a zahraničním společnostem a prodejem vlastní hrané produkce, což je právě sekce, kterou měl na starosti nyní již nový generální ředitel BBC Tim Davie. S dobrovolným TV poplatkem, jak navrhoval Boris Johnson, však nesouhlasí. Raději hodlá tedy opět televizi udělat zase ´pro všechny´. S tím souvisí i další jeho prohlášení, opět dovnitř BBC.

„Zaměstnanci BBC by neměli vyjadřovat své názory online.“ Takto zřejmě bude chtít zamezovat podezřením z podjatosti. Rozhodnutí štěpí společnost, někteří lidé ho vítají jako návrat k novinářské neutralitě, někteří říkají, že je to jako ´1984´- připomínají slavný Orwellův román:

Další oponují a doplňují, jako například zde: „Ne, on řekl, že je mohou říkat, ale ne v případě, že reprezentují veřejnoprávní médium placené z daní (pozn. red. Tv poplatky).“:

Diskuse na sociálních sítích i ve společnosti kolem tohoto prohlášení je poměrně bohatá.

Tim Davie byl mimo jiné členem Konzervativní strany (do roku 1996), za ni byl radní v londýnské části Hammersmith a místopředsedou místní pobočky strany. Nejde tedy o politicky ´nestranného´ šéfa BBC, což mu nyní např. levice vytýká. Za zmínku také stojí, že zatímco jeho předchůdce, generální ředitel BBC baron Tony Hall vystudoval Oxford, alma mater jeho následovníka Tima Davieho je Cambridge.  Celé jméno předešlého ředitele bylo Baron Tony Hall, Baron Hall z Birkenheadu, současný je Timothy Doughlas Davie.

Zásadní část prohlášení Tima Davieho:

Foto: BBC Press office (Tiskový odbor BBC)

Zdroje: BBC Press office, Deadline.com, SkyNews, BBC, Oxcom

Napsat komentář