Byť zažíváme nelehkou dobu, která je plná omezení, umírání, likvidace podnikání, samoty v isolaci a strachu z budoucnosti, není to stále téměř ´nic´ proti tomu, co museli zažívat naši předkové, kteří přežili například byť jen jednu ze světových válek.

Možná je právě i proto dobré si i dnes opět při dalším Dni obětí Holocaustu, připomenout další ze životních osudů lidí, kteří prožili peklo nacistických koncentračních nebo pracovních táborů. Jedním z těchto přeživších byl také Karel Freund, který se narodil na jihu Čech v Třeboni, v roce 1944 byl poslán do pracovního tábora, který sotva přežil, aby se nakonec po mnoha peripetiích nakonec usadil v Karlových Varech (kde žil také do své smrti před několika lety). Poslechněte si celé jeho vyprávění.

Mimo jiné zde naleznete také zajímavé setkání Karla Freunda s oblíbeným prvorepublikovým zpěvákem a hercem Járou Pospíšilem, který byl též internován ve stejném táboře.

Rozhovor: Jane Frank, Kamera: Josef Mašek (Rozhovor byl pořázen v rámci projektu V paměti synagogy v letech 2011 – 2012 v Židovské obci v Karlových Varech.)

Napsat komentář