V Londýně vyšla další kniha o bývalých Ostravácích. Napsala ji Libuše Salomonovičová, bývalá archivářka z Ostravy a David Lawson z Londýna. V Londýně, tedy přilehlém Kingstonu, žije židovská komunita s ostravskými předky. Libuše Salomonovičová dává dohromady matriky a evidenci v Ostravě, předává kontakty a propojuje lidi, David Lawson zase dělá rešerše a vyhledává židovské obyvatele Ostravy z Británie i z dalších koutů světa. Společně před dvěma lety o tom všem vydali knihu Ostrava a její Židé a v dnešních dnech vydali její druhý díl s názvem Ostrava and its Jews Vol. II Family Albums (Ostava a její Židé, stupeň II, Rodinné Album). Knihu vydala Sjednocená synagoga v Kingstonu, která sdružuje bývalé obyvatele Ostravy zatím jen v anglické verzi.

Více v rozhovorech s Libuší Salomonovičovou a Davidem Lawsonem ve videu. Více o nové knize a dalších osudech v dalším článku.

 

Video a text Jane Frank

 

 

 

 

 

Napsat komentář