USING SOMEONE – využít někoho.
Dnes se podíváme na tuto anglickou frázi a další smysl a použití slova, slovesa USE – užívat, používat. Dávejme si pozor, v jakém kontextu jej použijeme! Místo toho, že říkáme, že něco používáme, můžeme snadno sklouznout i do jeho druhého významu…
A jak jej správně vyslovit? Jednoduché slovo, ale ne vždy vyslovujeme správně – jak přítomný, tak minulý čas!
Má další lekce ANGLICKY By Brexit v zapamatovatelném kontextu Brexitového šílenství.

JANINA www.zLondyna.com


Napsat komentář