Byť zažíváme nelehkou dobu, která je plná omezení, umírání, likvidace podnikání, samoty v isolaci a strachu z budoucnosti, není to stále téměř ´nic´ proti tomu, co museli zažívat naši předkové, kteří přežili například byť jen jednu ze světových válek. Možná je právě i proto dobré si i dnes opět přiPokračovat ve čtení

„Narodila jsem se pět let po druhé světové válce v Chebu jako ´krásná žába,“ usmívala se, pobavená nad dávnou vzpomínkou, Marie Mudrová (*25. 3. 1950 – +12. 1. 2021), chebská zastupitelka, která zasvětila úctyhodné půl století svého života práci v pohraniční knihovně pár kilometrů od Železné opony a rozvoji místníPokračovat ve čtení

V Londýně vyšla další kniha o bývalých Ostravácích. Napsala ji Libuše Salomonovičová, bývalá archivářka z Ostravy a David Lawson z Londýna. V Londýně, tedy přilehlém Kingstonu, žije židovská komunita s ostravskými předky. Libuše Salomonovičová dává dohromady matriky a evidenci v Ostravě, předává kontakty a propojuje lidi, David Lawson zase děláPokračovat ve čtení

Miloš Kocman přežil holocaust v komunistickém odboji. Po válce vstoupil do rozvědky. Byl u procesů v 50tých letech. „Moji šéfové byli proti vraždě Milady Horákové, to totiž byla prostě vražda. Tak je odvedli a popravili. Přes noc jsem přišel o všechny nadřízené,“ líčil. Pozn. Miloš Kocman již není mezi námi.Pokračovat ve čtení

Krátce po pádu Železné opony dostal Karel Baštář, hudebník žijící v pohraničním městečku Cheb, nabídku pracovat pro Svobodnou Evropu a Český rozhlas. Natáčel rozhlasové reportáže z česko-německého pohraničí. Cheb se totiž nalézá pouhých necelých pět kilometrů od hranic s Německem, dříve Západním Německem (Bavorsko, oblast Horní Franky / Hoch FrankenPokračovat ve čtení

Přežila Osvětim a zažila osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz a Březinka. Spolu s ostatními vězenkyněmi se přimluvila za život Esesačky, která na ně byla hodná a snažila se jim pomoct. Její kolegyně, která byla dozorkyní v dílně a byla krutá k ženám, které v ní pracovaly jako šičky, toPokračovat ve čtení

Poválečná léta, komunismus, který přinesl vyvlastňování, družstva a další věci Sametová revoluce, která přinesla privatizaci i kapitalismus. Jaké jsou dnes hodnoty komunistů, kteří zůstali své straně věrni doslova po celý život a jak vidí společnost dnes. Rozhovor – doslova takto ´zeširoka´ s Václavem Bořánkem, který žije nyní v Mariánských LázníchPokračovat ve čtení

I letos si touto dobou připomínáme smutné výročí Křišťálové noci, kdy nacisté v Německu a okupovaných Sudetech vypálili synagogy a židovské obchody. Následoval Holocaust, kdy byli židé pronásledováni, týráni a masově vražděni v koncentračních táborech. Z těch se vrátil jen zlomek přeživších. Další tragédií ale byla také následná studená válka,Pokračovat ve čtení

Niklas Perzi, historik, Horní Rakousko: „To mám jen pět minut na celé dvacáté století?!“ Pozadí vzniku této věty: Přednáška na téma: „Domovský okres Nová Bystřice dříve a dnes. Prezentace knihy a projektu Stezky 20.století“, kterou vytvořil tým, jehož byl součástí také Niklas Perzi (na snímku uprostřed), hornorakouský historik. Přednášku pořádalo KulturníPokračovat ve čtení