Říká se, že když žijete delší čas mimo svoji rodnou zem, teprve pak objevíte její největší poklady. Stejně tak je tomu u řady Čechů, kteří z nejrůznějších důvodů žijí v Americe. Nejen to některé z nich  před deseti lety inspirovalo k založení unikátní Česko-Americké televize CZECH – AMERICAN TV. Jen v USA ji sledujePokračovat ve čtení