MONIKA Horakova

Monika Horáková je novinářka a překladatelka. Vystudovala žurnalistiku a působila v redakci Aktualne.cz, Českém rozhlase a v rakouských novinách Bezirksblätter. Podílela se na vytvoření česko-rakouské Stezky 20. Století a svou doktorandskou práci píše na téma integrace novobystřických Němců v Bádensku-Württembersku. V našem Mediálním centru lektoruje Kurzy žurnalistiky.

Jaký byl Váš úplně první rozhovor s celebritou?

Během studia na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze jsem vedla první větší rozhovor, a to s režisérkou Olgou Sommerovou. Připravila jsem si několik okruhů k našemu společnému a oblíbenému tématu, jímž byla Božena Němcová. Rozhovor už nemám, výsledek tedy nemohu posoudit. Ale to je možná dobře.

Máte nějakou vyloženě pozitivní nebo negativní zkušenost s rozhovorem?

Mám jednu inspirativní zkušenost, byť se netýká rozhovoru v publicistickém smyslu. Během výzkumu pro svou dizertační práci jsem vedla několik rozhovorů s lidmi narozenými ve 20. a 30. letech 20. století. Chodila jsem za nimi tehdy s několikaměsíční dcerou uvázanou v šátku. A právě ona měla velký podíl na uvolněné atmosféře, která během rozhovoru panovala. Výsledku to myslím velmi prospělo.

Čím Vás osobnosti při rozhovoru štvou? A čím Vás inspirují?

U rozhovorů s veřejně činnými lidmi mě vždy zajímá, zda se autorovi či autorce rozhovoru podařilo odstranit masku, za kterou se mediálně zkušení lidé umějí schovávat. Tím nemám na mysli, jestli se v rozhovoru podařilo odkrýt pikantní podrobnosti ze soukromí, ale to, zda se podařilo nad zvoleným tématem skutečně diskutovat a nezůstalo jen u naučených frází.

Text Zuzana Kůrová, Foto Archiv Moniky Horákové

Napsat komentář