Několik let žila a pracovala v Rakousku. Působí jako redaktorka zahraniční rubriky Aktualne.cz. Zajímá se zejména o dění v německy mluvících zemích . S oblibou píše a diskutuje o sociální tématice, lidských právech, mezikulturním soužití a genderu. Monika Horáková vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky, žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na Filozofické Fakultě obor Informační studia a knihovnictví. Čte knihy Boženy Němcové, zvláštní slabost má pro regionální historii ze všech koutů země.

Jaký byl váš první rozhovor a s kým?
Během studia na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze jsem vedla první větší rozhovor. Vybrala jsem si svou oblíbenou režisérku Olgu Sommerovou.

Jak jste se připravovala? A jak to probíhalo?

Připravila jsem si jen okruhy, což bylo snadné, protože nás spojovalo jedno téma: Božena Němcová. Ve všem ostatním jsem se pak (s pochopením) Olze Sommerové přizpůsobila – ona tedy vybrala podle svých možností čas i místo k rozhovoru.

Jak jste se dostala k žurnalistice? Co bylo prvním impulsem?

První žurnalistické nástrahy jsem zdolávala v pozici zakladatelky a redaktorky gymnaziálního časopisu Bez cenzury. Bylo to před více než deseti lety. Náš redakční tým chtěl tehdy zejména vyprovokovat spolužáky a spolužačky k angažovanějšímu pojetí studia. Jednou jsme se za ostřejší komentář dostali až do ředitelny. Časopis jsme tiskli na školní papír a množili na školní kopírce. Poprvé jsme tak poznali, jaké to je balancovat mezi finanční závislostí média a touhou publikovat nezávislý obsah.

Jaký je to pocit vydat svou knihu?

Za každým vydáním knihy je schováno velké množství práce, a to hned několika lidí. V případě německo-české knihy Domovský okres Nová Bystřice slovem a obrazem (2011) jsem plnila editorskou úlohu a na výsledek spolupráce našeho autorského kolektivu jsem samozřejmě pyšná. Doufám, že v nejbližších letech se podaří vydat také mou dizertační práci, kterou právě píši.

Co máte na médiích nejraději? A co vám na nich vadí?

Nejraději mám mediální výstupy, které přinášejí nový pohled na věc. K tomu je ovšem potřeba hluboká znalost tématu a také studium zahraničních zdrojů. Vadí mi, že tyto dvě zmíněné podmínky české mediální prostředí často nesplňuje.

Co je pro vás motivací? Co vám pomáhá překonat překážky při psaní?

Obtížná může být například fáze, když se hotový článek dostává do editorských rukou. Editor/editorka volí pro článek lákavý titulek, který se však autorovi či autorce může zdát příliš zjednodušující, nebo dokonce zkreslující (a v nejhorších případech demagogický). V takovém případě nezbývá než se vyzbrojit trpělivostí a vysvětlovat, vysvětlovat a vysvětlovat. Článek vychází s vaším jménem, měli byste proto titulek ještě před zveřejněním znát. Motivace je jasná: co nejpřesnější informování veřejnosti.

Máte nějaký novinářský vzor?

Cením si publicistů a publicistek, kteří umí informovaně okomentovat aktuální společenské dění. Z jejich textů je zřejmé, že tématu, o kterém píší, rozumí. Petr Jedlička z Deníku Referendum může být příkladem za všechny. Četli jste jeho skvělou analýzu k případu Pussy Riot? Doporučuji!

Co podle vás musí splňovat člověk, aby se stal dobrým novinářem?

Dobrý novinář či novinářka by měli mít zejména dostatečné odborné znalosti – stačí jen v určitém tématu, které ale dlouhodobě sledují. Petra Procházková zasvěceně informuje v Lidových novinách o Rusku, Čestmír Klos z České pozice rozumí tématu životního prostředí, Saša Uhlová z Deníku Referendum se dlouhodobě věnuje otázkám porodnictví a ústavní péče. Když se odbornost spojí se znalostí cizích jazyků a schopností dobře komunikovat jak ústně, tak písemně, je na úspěch zaděláno. Pak už stačí mít jen cit na vytipování aktuálních témat. Není vhodné navrhovat vedení redakce článek o sudetských Němcích v říjnu, když největší sudetoněmecké akce probíhají v létě. Výjimkou by bylo, kdyby prezident Klaus právě v říjnu utrousil na adresu sudetských Němců některou ze svých uštěpačných poznámek. Na to by pak bylo možné reagovat.

Co byste doporučili jako motivaci začínajícím novinářům a spisovatelům?

Specializujte se na určité téma, učte se cizí jazyky, cestujte. Získáte tím nadhled, který se nesmazatelně otiskne do všech vašich článků a zpráv.

Text MECY news, foto Michal Uhl, Jane Frank

Napsat komentář