V Londýně vyšla další kniha o bývalých Ostravácích. Napsala ji Libuše Salomonovičová, bývalá archivářka z Ostravy a David Lawson z Londýna. V Londýně, tedy přilehlém Kingstonu, žije židovská komunita s ostravskými předky. Libuše Salomonovičová dává dohromady matriky a evidenci v Ostravě, předává kontakty a propojuje lidi, David Lawson zase děláPokračovat ve čtení

Miloš Kocman přežil holocaust v komunistickém odboji. Po válce vstoupil do rozvědky. Byl u procesů v 50tých letech. „Moji šéfové byli proti vraždě Milady Horákové, to totiž byla prostě vražda. Tak je odvedli a popravili. Přes noc jsem přišel o všechny nadřízené,“ líčil. Pozn. Miloš Kocman již není mezi námi.Pokračovat ve čtení

Krátce po pádu Železné opony dostal Karel Baštář, hudebník žijící v pohraničním městečku Cheb,nabídku pracovat pro Svobodnou Evropu a Český rozhlas. Natáčel rozhlasové reportáže z česko-německého pohraničí. Cheb se totiž nalézá pouhých necelých pět kilometrů od hranic s Němckem, dříve Západním Německem (Bavorsko, oblast Horní Franky neb Oberpfalz), kde bylaPokračovat ve čtení

Přežila Osvětim a zažila osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz a Březinka. Spolu s ostatními vězenkyněmi se přimluvila za život Esesačky, která na ně byla hodná a snažila se jim pomoct. Její kolegyně, která byla dozorkyní v dílně a byla krutá k ženám, které v ní pracovaly jako šičky, toPokračovat ve čtení

Poválečná léta, komunismus, který přinesl vyvlastňování, družstva a další věci Sametová revoluce, která přinesla privatizaci i kapitalismus. Jaké jsou dnes hodnoty komunistů, kteří zůstali své straně věrni doslova po celý život a jak vidí společnost dnes. Rozhovor – doslova takto ´zeširoka´ s Václavem Bořánkem, který žije nyní v Mariánských LázníchPokračovat ve čtení

I letos si touto dobou připomínáme smutné výročí Křišťálové noci, kdy nacisté v Německu a okupovaných Sudetech vypálili synagogy a židovské obchody. Následoval Holocaust, kdy byli židé pronásledováni, týráni a masově vražděni v koncentračních táborech. Z těch se vrátil jen zlomek přeživších. Další tragédií ale byla také následná studená válka,Pokračovat ve čtení